• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • HOÇVAN/XWEŞVAN
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Çîyayê Şano/Mozirgana Zozanan
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hoçvan HABER Gazetesi
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • HOÇVAN HASKÖY
  • http://www.hocvanhabergazetesi
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Hoçvan HABER Gazetesi
  • http://www.hocvanhabergazetesi.com
  • Yayın Yönetmeni: Kerem Atbaş
Üyelik Girişi

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.87653.8921
Euro4.57284.5911
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° -2°

Bi Kurdî çend têgînên matematîkê


 

Kurdî Tirkî
 
 

Goşe, kunc, kuncik
Açı:avgoşe
Açı ortay:Goşepîv Açı ölçer:Rasterûya dunîvkerê goşe Açıortay düzlemi
Qad Alan
Algorîtma Algoritma
Binkom Alt küme
Şeş Altı

Şeşgoşe Altıgen
Şêst Altmış
Analîtîk Analitik
Endezeya analîtîk, geometriya analîtîk Analitik geometri
Apsîs Apsis
Hejmarên di nav xwe de hîmî Aralarında asal sayılar
Carînên hîmî Asal çarpan
Veqetandina carînên hîmî Asal çarpanlarına ayırma
Hejmarên hîmî Asal sayı
Pêwendî Bağıntı
Derece, pêlik Basamak
Parjimara hêsan Basit kesir
Pênc Beş
Pênsed Beş yüz
Pêncgoşe Beşgen
Parjimara hevedudanî Bileşik kesir
Koma hevedudanî Bileşik küme
Hezar Bin
Yek Bir
Koma vala Boş küme
Alî Boyut
Parînker, parker Bölen
Dever Bölge
Parîn, parkirin Bölme
Tevakir, rast tevakir Bütünler
Goşeyê rast tevkir Bütünler açı
Mezin Büyük
Mezin yeksan Büyük eşit
Cebîr Cebir
Çap, eşkêl Çap
Çeprast Çapraz
Goşeyên çeprast Çapraz açılar
Carîn, caran Çarpım
Xelek Çember
Sêgoşeyê curekêlek Çeşitkenar üçgen
Dorhêl Çevre
Derîn, kêmek Çıkarma
Zo, cot Çift
Zo, hejmara zo Çift sayı
Xêz Çizgi
Pirgoşe Çokgen
Çareserî Çözüm
Tiqalik Daire
Gelû Dairenin merkezi
Pêl Dalga
Goşeyê teng Dar açı
Buha, nirx Değer
Deltoîd Deltoid
Hevkêşe Denklem
Pile Derece
Der, derve Dış
Dergoşe Dış açı
Dergoşeyê vajî Dış ters açı
Çik Dik
Goşeyê çik Dik açı
Sêgoşeyê çik Dik üçgen
Kelkota çik Dik yamuk
Çikane Dikçe
Çikane Dikey
Xêza çik Dikme
Zûl Dilim
Hejmarên xwezayî Doğal sayılar
Rastexêz Doğru çizgi
Rêjeya rastîn Doğru orantı
Berek, ber Doğrultu
Nod Doksan
Neh Dokuz
Çar Dört
Çargoşe Dörtgen
Rasteber Düzgün
Piraliyên rasteber Düzgün çokgen
Rasterû, rastaban, lêhat Düzlem
Goşeya rasterû, goşeya lêlatî Düzlem açı
Geometriya rasterû Düzlem geometri
Rasterûyî, lêlatî Düzlemsel
Xwar Eğik
Xwar Eğri
Xwar û xidûr Eğri büğrü
Chhb Ekok
Hêman Eleman
Pêncî Elli
Berahî, ber, firehî En
Yeksan Eşit
Yeksanî Eşitlik
Yeksankêlek Eşkenar
Sêgoşeyê yeksan Eşkenar üçgen
Faktoryel, tevcaran Faktöryel
Vatinî, fonksiyon Fonksiyon
Formul Formül
Goşeyê fireh Geniş açı
Berahî, firehî Genişlik
Endeze, geometrî Geometri
Qeware Hacim
Hesab Hesap
Hesibandin Hesaplamak
Tîrêj Işın
Hundir İç
Hundirgoşe, goşeyê hundirîn İç açı
Goşeyê vajî yê hundir İç ters açı
Du, dudo İki
Cudahiya du koman İki küme farkı
Dused İki yüz
Cêwîkêlek İkizkenar
Sêgoşeya cêwîkêlek İkizkenar üçgen
Kelkota cêwîkêlek İkizkenar yamuk
Goşepîv İletki
Hejmarên ne aqlî, hejmarên îrrasyonel İrrasyonel sayılar
Kirarî İşlem
Çarçik Kare
Reha çarçik, reha ducar, reha du Karekök
Car Kat
Kêlek, kenar Kenar
Çika navkêlekê Kenar orta dikme
Navkêlek Kenar ortay
Parjimar Kesir
Hevbirîn Kesişim
Çil Kırk
Kêran Kiriş
Goşeyên cîran Komşu açılar
Goşeyê rast tevakirê cîran Komşu bütünler açı
Reh Kök
Eşkêl Köşegen
Rêzik, rêgez Kural
Biçûk Küçük
Biçûk yeksan Küçük eşit
Kom Küme
Kûp Küp
Kad, kûre Küre
Navend Merkez
Goşeyê navendî Merkez açı
Mod Mod
Negatîf Negatif
Xal, niqte Nokta
Phhm Obeb
Deh On
Şazdeh On altı
Pazdeh On beş
Deh hezar On bin
Yazdeh On bir
Nozdeh On dokuz
Çardeh On dört
Dozdeh On iki
Hijdeh On sekiz
Sêzdeh On üç
Hefdeh On yedi
Rêje Oran
Birêje, rêjehî Orantılı
Carînên hîmî yên hevpar Ortak asal çarpan
Xêza navber Ortay
Sî Otuz
Pîvan Ölçü
Binkoma rastîn Özalt küme
Rastênhev, paralel Paralel
Kêlekên rastênhev Paralel kenarlar
Rastênhevî, paralelî Paralellik
Par Pay
Jêpar Payda
Permutasyon Permütasyon
Pêwendiya pîsagor Pisagor bağıntısı
Pozîtîf Pozitif
Prîzma Prizma
Radyan Radyan
Pêjimar Rakam
Hejmarên rasyonel, hejmarên aqlî Rasyonel sayılar
Hejmarên rastîn Reel (gerçek) sayılar
Hejmar Sayı
Jimarxêz, rastexêza hejmaran Sayı doğrusu
Hejmarbar Sayılabilir
Hejmarî, hejmareyî, hejmarkî Sayısal
Heşt Sekiz
Heştê Seksen
Gundor Silindir
Encam Sonuç
Şêwe Şekil
Bingeh, bin, asas Taban
Goşeyê bingeh, goşeyê binî Taban açısı
Tablo Tablo
Tamjimar Tam sayılar
Pêbûn Teğet
Fer Tek
Hejmara fer Tek sayı
Goşeyê tepe Tepe açısı
Goşeyê vajî Ters açı
Goşeyên vajî Ters açılar
Birêjeya vajî Ters orantı
Tevîn, zêdek Toplama
Trîgonometrî Trigonometri
Tevakir, çik tevakir Tümler
Goşeyê çik tevakir Tümler açı
Koma tevakir Tümler küme
Dûrbûn Uzaklık
Dirêjî, dirêjahî Uzunluk
Sê, sisê Üç
Sêgoşe Üçgen
Qada sêgoşe Üçgenin alanı
Dora sêgoşeyê Üçgenin çevresi
Ser Üst
Vektor Vektör
Kelkot Yamuk
Tenişt, kêlek Yan
Kêlek Yan taraf
Bêalî Yansız
Nîveşkêl, nîvçap Yarıçap
Berwarî Yatay
Heft Yedi
Heftê Yetmiş
Bîst Yirmi
Bîst û yek Yirmi bir
Alî Yön
Goşeyê yekalî Yöndeş açı
Gilover, giloverik Yuvarlak
Bilindî, bilindahî Yükseklik
Sed Yüz
Sed û yek Yüz bir
Sed û pêncî Yüz elli
Rû Yüzey

Kesê ku dixwaze kane li vê navnîşana malperê binêre û li ser têgeh û mijarên matematîkê binase:
http://www.matematikakurdi.com/